peoples

Rodzaje systemów grzewczych

Rodzaje systemów grzewczych

Systemem grzewczym określamy zespół urządzeń i elementów składających się na instalację służącą do pozyskiwania i rozprowadzania ciepła w budynku. Dwie podstawowe części tych systemów to źródło ciepła i system jego dystrybucji, czyli instalacja grzewcza.

Systemy ogrzewania w budynkach jednorodzinnych – podstawowa klasyfikacja

Systemy grzewcze przeznaczone do ogrzewania jednorodzinnych obiektów mieszkalnych możemy podzielić ze względu na rodzaj ciepła lub też mechanizm rozprowadzania ciepła w budynku. W pierwszym przypadku wyróżniamy ogrzewanie: węglowe, olejowe, gazowe, elektryczne, zdalaczynne (energia cieplna z miejskiej sieci), źródła odnawialne (słońce, wiatr, biomasa). Z kolei pod względem sposobu montażu i mechanizmu dystrybucji ciepła w budynku wyróżniamy następujące systemy instalacji grzewczych: wodne, powietrzne, elektryczne.

Dobór systemu grzewczego a komfort cieplny

Sposób ogrzewania zastosowanego w domu mieszkalnym ma bezpośredni wpływ na komfort cieplny. I to właśnie od rodzaju systemu i usytuowania elementów grzejnych zależy rozkład temperatur w pomieszczeniach. Rozkład ten wynika ze specyfiki i sposobu wymiany ciepła między elementami grzejnymi a otoczeniem. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma podstawowymi zjawiskami fizycznymi: konwekcją i promieniowaniem.

O zjawisku konwekcji mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z elementem o podwyższonej temperaturze, które ogrzewa otoczenie wokół siebie, a następnie rozprzestrzenia je po pomieszczeniu. Wykorzystywane jest najczęściej w przypadku układów centralnego ogrzewania i w większości grzejników elektrycznych.

Z kolei promieniowanie emitowane przez element grzewczy rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, a ciepło wydziela się na przedmiotach, na które promieniowanie to pada. Systemy grzewcze wykorzystujące to zjawisko są korzystniejsze pod względem odczuwanego komfortu cieplnego. Promieniowanie wykorzystywane jest w ogrzewaniach elektrycznych typu promiennikowego i ogrzewaniach płaszczyznowych, w tym przede wszystkim ogrzewaniu podłogowym, które jest obecnie coraz częściej stosowane w domach jednorodzinnych.

 

 

 

marker-ico

Jarosław Kucharski

ul. Milczańska 31d

70-107 Szczecin

info-ico

biuro@topac.pl

NIP: 955-207-63-59